Om

Kreativt udforskende og venligt vedholdende

Mit navn er Marie Lørring Dahl og jeg er uddannet cand. pæd. i pædagogisk psykologi, grafisk facilitator, systemisk coach, voksenunderviser og pædagog.

Jeg har solid erfaring med ledelses- og organisationsudvikling i kommunale, selvejende og private institutioner primært inden for det pædagogiske område.

Metodisk er jeg inspireret af systemiske, anerkendende og narrative tilgange til organisationsudvikling. Jeg arbejder aktivt med visuel understøttelse af processer og samtaler. Ved at kombinere ord og billeder skaber vi fokuseret fælles opmærksomhed på dét der er væsentligt.

Jeg ser det som min fornemmeste opgave at skabe rum for spørgsmål og refleksion, der genererer ny mening, retning og handlemuligheder.